Kohei Kato

Biography

Kohei Kato (Cello)

Graduation from Tokyo College of Music.

Tokyo Chamber Orchestra(TCO) Cellist. 
 


     
  Kohei Kato